Vergoeding zorgverzekering

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid wat betreft de vergoedingen voor fysiotherapie. Om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen informeren wij u graag over de vergoeding.

Niet-Chronische indicatie
Als u aanvullend verzekerd bent, krijgt u fysiotherapie vergoed volgens de voorwaarden van uw aanvullende verzekering. Hoeveel u precies vergoed krijgt, vindt u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Chronische indicatie
Er ontstaat soms verwarring als een arts/specialist op de verwijsbrief “chronisch” noteert. De aandoening wordt door de zorgverzekeraar echter pas als chronisch erkend, als deze aandoening ook daadwerkelijk op een lijst voor chronische aandoeningen staat. Vraag daarom gerust bij ons na of u in aanmerking komt voor een chronische indicatie.

Heeft u een chronische indicatie voor fysiotherapie gekregen? Dan komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Hiervoor geldt echter wel: indien u aanvullend verzekerd bent, dan worden deze behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed, voor zover de maximale vergoeding uit dit aanvullende pakket reikt. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar kunt u terugvinden hoeveel behandelingen voor fysiotherapie u vergoed krijgt. Het eventueel resterende aantal komt voor eigen rekening.

Heeft u al langer een chronische indicatie voor fysiotherapie? Dan heeft u niets met deze eerste 20 behandelingen meer te maken. Alles wordt dan vanuit de basisverzekering vergoed. Wel valt fysiotherapie dan ook onder het eigen risico, waardoor dit aan het begin van het jaar afgeschreven kan worden. Mogelijk is dit eigen risico al op door eerdere (para)medische behandelingen en/of medicatie, en is dit niet meer van toepassing.

Eigen risico
Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden wij u aan om u goed aanvullend te verzekeren. Wij raden u aan om uw zorgverzekeraar te bellen als u twijfelt of uw behandelingen onder het eigen risico vallen.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed. Tarieven fysiotherapeutische behandelingen.